BACHELOR OF THEOLOGY

ETUDIANT:  L. M.

TRANSFERT DE CREDITS: 75

CREDITS OBTENUS:

Ministère Pastoral……………………3 crédits

  Prédication……………......……………3 credits

 Monde Invisible…………………………3 Credits

 Exégèse Biblique ………………………3 credits

 Les Evangiles……...………………………3 credits

 Conseil Biblique….………………………3 Credits

 Education Chretienne…………….…3 credits

Total : 21 credits   

CREDITS A OBTENIR POUR FINIR: 24 CREDITS